דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
 

 

 

 ד"ר עלי חוסיין 
מרצה בכיר בחוג לשפה וספרות ערבית, אוניברסיטת חיפה
 
תחומי התעניינות
שירה ערבית קלאסית, במיוחד שירת הד'ייל, שירת הנקאאץ' בתקופה האומיית, ושירת הבדיע.
ריטוריקה ערבית קלאסית
 • מידע אישי
   
  פרטים בדבר השכלה גבוהה
   
  2002-2003: לימודים לשם פוסט דוקטור באוניברסיטת הרווארד בארה"ב (Harvard University, Department of Near Eastern Languages and Civilizations), בהנחיית פרופ' וולפהרט היינרישס (Wolfhart Heinrichs). בתחום השירה הערבית הקלסית (השירה הטרום אסלאמית והשירה האסלאמית הקדומה).
   
  1998-2003: לימודים לקראת תואר שלישי באוניברסיטת חיפה בחוג לשפה וספרות ערבית, בהנחייתם של פרופ' ג'ורג' קנאזע מהחוג לשפה וספרות ערבית, אוניברסיטת חיפה, ופרופ' אלברט ארזי מהחוג לשפה וספרות ערבית, האוניברסיטה העברית. נושא עבודת הדוקטורט:  השירה הערבית הקלסית (שירתו של השבט הערבי הקדום הד'יל). תאריך הענקת התואר: 19 במאי, 2004 (בציון מעולה).
   
  1996-1998: לימודים לקראת תואר שני באוניברסיטת חיפה בחוג לשפה וספרות ערבית, בהנחיית פרופ' ג'ורג' קנאזע. נושא עבודת הדוקטורט:  השירה הערבית הקלסית (שרית הנקאא'ץ: שירת גנאי והיתול בתקופה האומיית, המאה השמינית לספה"נ ). תאריך הענקת התואר: 28 ביוני, 1999 (מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים).
   
   1993-1995: לימודים לקראת תואר ראשון באוניברסיטת חיפה במסלול דו-חוגי, בחוגים: שפה וספרות ערבית, וחינוך. תאריך הענקת התואר: יוני, 1996.
   
 • הוראה
  שם השיעור            
  שנה"ל
  סוג השיעור         
  דרג
  אסראר אל-בלאע'ה (סודות הרטוריקה) מאת עבד אל-קאהר אל-ג'רג'אני
   
  סמסטר א', 2013
  שעור, קורס בחירה
  מ.א.
  יצירתו של אבו אל-עלאא אל-מערי
   
  שעור, קורס בחירה
  מ.א.
  מ.א.
  הומור בשירה הערבית הקלסית
   
  2012         
  שעור, קורס בחירה
  מ.א.
  "נקד אל-שער" מאת קדאמה בן ג'עפר
   
  2010         
  שעור, קורס בחירה
  מ.א.
  רטוריקה ערבית
   
  2010
  פרו"ס, קורס בחירה
  ב.א.
  שירתו של זהיר בן אבי סלמא
   
  2010
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  שירת האהבה בתקופה האומיית
   
  2010
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  אמרו אל-קיס: חייו ושירתו
   
  סמסטר ב', 2009         
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  הבדיע (הסגנון החדש) באגרות של הכתאב (מזכירי הממשל) בתוקפה העבאסית
   
  סמסטר ב', 2009         
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  מבנה הקצידה הג'אהלית
   
  סמסטר ב', 2008         
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  שירת הצעאליק
   
  סמסטר א', 2008         
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  אל-אעשא: המשורר ויצירתו הפיוטית
   
  סמסטר א', 2007         
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  שירת המעלקאת
   
  סמסטר א', 2007         
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  אנתולוגיות השירה במורשת הערבית הקדומה
   
  סמסטר א', 2007         
  פרוסמינריון, קורס בחירה
  ב.א.
  שירת הנקאאץ' (שירת גנאי והיתול) בתקופה האומיית
   
  סמסטר א', 2006           
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  הקצידה הקדומה בדרום חצי-האי ערב (איזור תימן)
   
  סמסטר א', 2006              
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  שירת הד'ייל בין הג'אהליה לאסלאם
   
  סמסטר א', 2005           
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  השירה הקדומה במזרח חצי-האי ערב
   
  סמסטר א', 2005           
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  הקצידה הג'אהלית באזור אל-חירה
   
  סמסטר א', 2005           
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  חדשנות בשירה הערבית הקדומה
   
  סמסטר ב', 2004           
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  חלוקת הקצידה הקלסית
   
  סמסטר א', 2004          
  שעור, קורס בחירה
  ב.א.
  תולדות הספרות הערבית הקלסית א'
   
  2009-2011     
  שעור, קורס חובה
  ב.א.
  תולדות הספרות הערבית הקלסית א'
   
   2012-
  מתוקשב במלואו
  שעור, קורס חובה
  ב.א.
  דקדוק ב'
   
  2008-2009        
  שעור, קורס חובה
  ב.א.
  שירה קלסית
   
  2000 - 2008  ו- 2011  
  שעור, קורס חובה
  ב.א.
  טכסט קלסי לבוגרי בתי ספר ערביים
   
  1998-2009                    
  שעור, קורס חובה
  ב.א.
   
                                                                                    
                                                             
   
   
 • פרסומים
   
  א. עבודת הד"ר
  צורה ותוכן בשירה הערבית הקלסית: חקר המוטיבים והמבנים בשירתם של סאעדה בן ג'איה ותלמידו אבו ד'איב משבט הד'יל. אוניברסיטת חיפה: 523 עמודים. העבודה הוגשה לשיפוט בספטמבר 2002. המנחים: פרופ' ג'ורג' קנאזע, מהחוג לשפה וספרות ערבית, אוניברסיטת חיפה, ופרופ' אלברט ארזי, מהחוג לשפה וספרות ערבית, האוניברסיטה העברית.
   
   
  ב. ספרים

  (In Preparation). Studies in Arabic Language and Literature. A Book in Honor of Professor George Kanazi. Editing: Ali Hussein. Including 17 articles (in English and French).

   (2009) The Lightning-Scene in Ancient Arabic Poetry: Function, Narration, and Idiosyncrasy in Pre-Islamic and Early Islamic Poetry. Wiesbaden: Otto Harrasowitz Verlag. In the series Arabische Studien. 302 pages.
   
  This book was reviewed by
  1. Ewald Wagner, in Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 161 (2011), pp. 480-482.
  2. Sahar Ishtiaque Ullah, in Journal of Arabic Literature 42 (2011), pp. 272-274.
  3. Jaakko Hämeen-Anttila. Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 101(2011), pp. 537-539.
  4. Arie Schippers, in Bibliotheca Orientalis LXIX/5-6 (September - December 2012), pp. 666-667.
  5. Amidu Olalekan Sanni, in British Journal of Middle Eastern Studies 39/3 (2012), pp. 423-426.
   
   
  ג. מאמרים שהתפרסמו

   

  (2011, published in 2013) "Mulayh Ibn al-Hakam: The Man Through His Poetical Output". In Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 101 (2011), 233-272.

  (2012) "Novel Aspects of the Ancient Arabic Qasida". Jerusalem Studies in Arabic and Islam 39, pp. 109-139. 
   
  (2012) "A Unique Pattern in the Love Poetry of Mulayh b. al-Hakam". Middle Eastern Literatures 15/1, pp. 20-54.
  (2011). "ציד החיה כאלגוריה לתהפוכות הגורל בשירה הערבית הקדומה: סאעדה בן גאיה במקרה מבחן". בתוך: אילת אטינגר ודני בר-מעוז (עורכים). מטוב יוסף: ספר היובל לכבוד יוסף טובי. חיפה: המרכז לחקר התרבות היהודית בספרד ובארצות האסלאם, ע"ע 115-105.
   

  (2011) "The Rise and Decline of Naqaid Poetry". Jerusalem Studies in Arabic and Islam 38 (2011), pp. 305-359 [published in July 2012].

  (2011) "One Qasida with Several Chaste Love Affairs in Light of al-Mufaddaliyyat and al-Asma'iyyat". Middle Eastern Literatures 14/1 (2011): 1-19.

  (2008) "Towards a Literary and Historical Study of the Old Qasida in al-Yamama: The Qasidas of the Qays b. Tha'laba Tribe". Mélanges de l'Université Saint-Joseph LXI, pp. 33-99.

  (2008). "The Formative Age of the Naqaid Poetry: Abu Ubayda's Naqaid Jarir wa-l-Farazdaq. Jerusalem Studies in Arabic and Islam 34, pp. 499-528.

  (2006) "Towards a Literary and Historical Study of the Old Qasida in al-Yamama: The Case of the Zimman Tribe". In Mélanges de l'Université Saint-Joseph 59, pp. 97-144.
   
  (2005) “An Analytical Division of the Old Arabic Poem: A Suggestion for a New Method of Dividing and Analyzing the Old Arabic Poem with Application to a Text by Hassan b. Thabit”. Journal of Arabic Literature 36/1, pp. 74-102.
   

  (2004) “Classical and Modern Approaches in Dividing the Old Arabic Poem”. Journal of Arabic Literature 35/3, pp. 297-328.

  (2005-2004) "מוטיב 'הדבש' והפונקציה שלו בשירת האהבה הקלאסית". אל-כרמל, מחקרים בשפה וספרות ערבית 25-26, ע"ע 87-122 (בערבית).
   
  (2001-2000) "שירת הציד בתקופה הג'אהלית (הטרום-אסלאמית) ובתקופת תחילת האסלאם". אל-כרמל, מחקרים בשפה וספרות ערבית 21-22, ע"ע 81-150 (בערבית).
   
  (2001-2000) "ניתוח המשמעות של המונח ע'רץ' שערי". אל-כרמל, מחקרים בשפה וספרות ערבית 21-22 , ע"ע 81-150 (בערבית).
   
  מאמר זה יצא לאור גם בתוך:
  Abdullah Sheikh-Musa, Nader Masarwah and Ghaleb Anabseh (eds.). In the Oasis of Pens: Studies in Arab Literature and Culture in Honour of Professor Joseph Sadan. Western Baqa: Dar al-Huda; and Cologne-Baghdad: al-Jamal Publications, 2001. Pp. 163-182. .
   
   
   
  ד. ערכים באנציקלופדיות ובמילונים שנתקבלו לפרסום

  (2011) "Ali b. Abd al-Aziz Al-Qadi al-Jurjani". In: Terri DeYoung and Mary St. Germain (eds.). Essays in Arabic Literary Biography 925-1350. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. Pp. 222-228.

  (2011) "Qudama b. Ja'far". In: Terri DeYoung and Mary St. Germain (eds.). Essays in Arabic Literary Biography 925-1350. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. Pp. 285-298. 

  (2009) “Abu 't-Tamahan al-Qayni". The Encyclopaedia of Islam. 3rd edition. Leiden: Brill, volume 1, pp. 38-39.

   

  ה. מאמר ביקורת
  (2007) "הערות על מלאכת הפרוזה במורשת הערבית הקדומה". אל-כרמל, מחקרים בשפה וספרות ערבית 28, ע"ע 35–66 (בערבית).
   
   
  ו. ביקורת ספרים

  (Forthcoming). "Studien zu Ueberlieferung und Intertextualitaet der altarabischen Dichtung: Das Mantelgedicht Ka'b ibn Zuhayrs, by Werner Diem. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010". In Orientalistische Literaturzeitung.

  (2008). “Description in Classical Arabic Poetry: Wasf, Ekphrasis, and Interarts Theory, by Akiko Motoyoshi Sumi”. In Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 443-447.
 • השתתפות בכנסים
   
  השתתפות פעילה בכינוסים מדעיים
   
  תאריך
  הכינוס
  נושא ההרצאה
  20-17 בנובמבר, 2012
  MESA: Annual Meeting: Middle East Studies Association (Denver, USA)
   
  מליח בן אל-חכם: האדם כמשתמע מיצירתו הפיוטית
  6-4 באוקטובר, 2012
  DAVO Kongress: 19. Internationaler Kongress zur gegenwartsbezogenen Forschung im Vorderen Orient (Erlangen, Germany)
   
  הומור בשירה הערבית הקלאסית
  28-24 ביוני, 2012
  From Jahiliyya to Islam The Hebrew University of Jerusalem
  מחקר ספרותי-היסטורי של הקצידה הקדומה באזור אל-ימאמה: השירה של שבט באהלה
   
  24-19 ביולי, 2010
  WOCMES: World Congress for Middle Eastern Studies Barcelona, Spain
   
  הבדיע (הסגנון החדש) בשירה הג'אהלית והעבאסית
  10-5 ביולי, 2009
  From Jahiliyya to Islam The Hebrew University of Jerusalem
   
  מאפייני הקצידה הערבית הקדומה (הרצאה באנגלית)
   
  6-4 ביולי, 2009
  BRISMES: British Society for Middle Eastern Studies
  שתי אהובות בתוך שיר אחד: תבנית ייחודית בשירתו של מליח בן אל-חכם
   
  14 במאי, 2009
  יום עיון שנתי לזכרו של פרופ' דוד צמח ז"ל (אוניברסיטת חיפה)
  הנקאאץ' בתקופה האומיית: שיטות חיבור ומסירה בהסתמך על ספרו של אבו עביידה כתאב אל-נקאאץ'
   
  28-24 בספטמבר, 2007
  XXX. Deutscher Orientalistentag (Freiburg, Germany)
  שיטות לחיבור, הצגת ומסירת שירת הנקאאץ' בתקופה האומיית, בהסתמך על ספרו של אבו עביידה "כתאב אל-נקאאץ': נקאאץ' ג'ריר ואל-פרזדק"
   
  13 ביוני, 2003
  מגמות במחקר הלשון והספרות הערבית (אוניברסיטת חיפה)
  שירת הצייד מהג'אהליה (התקופה הטרום אסלאמית) ועד לתקופה האומיית (מאה 8 לספה"נ)
   
  14 במרץ, 2001
  ספרות האהבה (אוניברסיטת חיפה)
  שמות האהובות בשירתו של מלייח בן אל-חכם
   
  מאי, 2000
  יום עיון שנתי לזכרו של פרופ' דוד צמח ז"ל (אוניברסיטת חיפה)
  המוטיבים בשירתו של השבט הקדום הד'יל
   
   
  הרצאות קולוקויום והרצאות אורח בהזמנה
   
  תאריך
  הכינוס
  נושא ההרצאה
  21 בינואר, 2009
  הרצאה במסגרת "צהרי דיקן"
  "פונקציה וסיפור": שני אלמנטים חשובים בשירה הערבית הטרום אסלאמית
   
  10 במרץ, 2005
  סמינר מחלקתי, החוג לשפה וספרות ערבית (אוניברסיטת תל אביב)
  השירה הערבית הג'אהלית באזור אל-חירה.
  יו"ר: פרופסור יוסי סדן
   
  28 בדצמבר, 2003
  סמינר מחלקתי, החוג לשפה וספרות ערבית (אוניברסיטת בר אילן)
  חדשנות בשירה הערבית הקדומה
   
  פברואר, 2000
  סמינר מחלקתי, החוג לשפה וספרות ערבית (אוניברסיטת חיפה)
  מוטיבים ומבנים בשירתם של שני המשוררים אבו ד'איב ו-סאעדה בן  ג'איה

  ארגון כינוס מדעי
   
  תאריך
   
  הכינוס
   
  תחום הכינוס
  14 בנובמבר, 2011
  (עם ד"ר איילת אטינגר, החוג לספרות עברית והשוואתית, אוניברסיטת חיפה)
   
  בין עבר לערב: יום עיון לכבוד פרופ' יוסף טובי
   
  6 במאי, 2010
  יום עיון שנתי לזכרו של פרופ' דוד צמח ז"ל
  הספרות הערבית הקלסית והמודרנית
   
  24-22 בנובמבר, 2009
  כנס בינלאומי לכבודו של פרופ' ג'ורג' קנאזע
  הספרות הערבית הקלסית והמודרנית, הבלשנות הערבית, וחקר האסלאם. בתום הכנס, אני אמור לערוך ספר שיכלול הרצאות נבחרות מהכנס
   
   
 • מידע נוסף
 • קישורים אישים