דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
 

 

 
 • מידע אישי
  פרטים אישיים
   
  מקום ותאריך לידה: ירושלים, 13.1.47
  בוגר בית-הספר התיכון שליד האוניברסיטה, מחזור 1965.
  מצב משפחתי: נשוי ואב לבת ובן. סב לארבע נכדות ולשני נכדים.
   
  2.פרטים בדבר השכלה גבוהה
   
  1971. ב"א (בהצטיינות). האוניברסיטה העברית, בספרות ובפילוסופיה.
  1975. מ"א (בהצטיינות). האוניברסיטה העברית, בפילוסופיה.
  1980. ד"ר לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית.
   
   
  3.דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה
   
  19801986. מרצה בפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים
  19851987. מרצה בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה
  1987. מרצה בכיר עם קביעות בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה
  1.2.1996. פרופסור חבר בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה
  1.4.2003. פרופסור מן-המניין בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה
   
   
  4. תפקידים במנהל האקדמי של אוניברסיטאות
   
  1988–1993. ראשות החוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה
   
 • הוראה
 • פרסומים
  א.     עבודת הדוקטור
   
  אפשרותה של שיטה פילוסופית על-פי תורת-שפינוזה , האוניברסיטה העברית (1.11.79), בהדרכת פרופ' נתן רוטנשטרייך. 
   
   
  ב. ספרים
   
  1.         דרכה של תורת שפינוזה לשיטה פילוסופית (ירושלים: מוסד ביאליק, 1986;         מהדורה שנייה - 2009), 522 עמ'.
          
  2.         אהבה ואפשרויות טהורות אחרות: מבוא עברי לפאננמנטאליזם (בנימינה: נהר ספרים, 2005), 157 עמ'.
   
   
  3.         The Platonic Odyssey: A Philosophical-Literary Inquiry into the Phaedo (Amsterdam and Atlanta: Rodopi – Value Inquiry Book Series, 1994), 187 pp.
   
  4.         Saving Possibilities: An Essay in Philosophical Psychology (Amsterdam & Atlanta:             Rodopi – Value Inquiry Book Series, Vol. 80, 1999), 189 pp.
   
  5.         Singularity and Other Possibilities: Panenmentalist Novelties (Amsterdam & New York: Rodopi – Value Inquiry Book Series, Vol. 139, 2003), 245 pp.
   
  6.         Necessity and Truthful Fictions: Panenmentalist Observations (Amsterdam & New York: Rodopi – Value Inquiry Book Series, vol. 202, 2009), 325 pp.
   
  7.         The Privacy of the Psychical (Amsterdam & New York: Rodopi – Value Inquiry Book Series, vol. 233, August 2011).
   
   
   
  C. ARTICLES IN REFEREED JOURNALS
   
     PUBLISHED
   
  1.         “Notes on the Basic Assumptions of Literary Interpretation,” (Hebrew) Hasiphrut 3 (1972): 488–496
   
  2.         “The Philosophical System and the Justification of Philosophical Propositions,” (Hebrew) Iyyun 30 (1981): 159–183
   
  3.         “The Relationship between the Formal and Transcendental-Metaphysical Logic according to Kant,” The Monist 65 (1982): 437–443
   
  3a.       A Hebrew Version, Iyyun 33 (1984): 56–62
   
  4.         “Spinoza's Prinicipium Individuationis and Personal Identity,” International Studies in Philosophy 15 (1983): 42–57
   
  5.         “‘The Order and Connection of Things’ - Are They Constructed Mathematically-Deductively According to Spinoza?” Kant-Studien 76 (1985): 72–78
   
  6.         “Teleological Time: A Variation on a Kantian Theme,” The Review of Metaphysics 38 (1985): 529–562
   
  6a.       A Hebrew Version, Iyyun 32 (1983): 154–176
   
  7.         “Restless and Impelling Reason: On the Architectonic of Human Reason According to Kant,” Idealistic Studies  15  (1985): 137–150
   
  8.         “The Problem of Immediate Evidence: The Case of Spinoza and Hegel,” Hegel-Studien 20 (1985): 145–162
   
  9.         “Plato's Eros, Camus' Sisyphus, and the Impossibility of a Philosophical Satisfaction,” Clio 17 (1988): 323–344
   
  10.       “Spinoza's Two Causal Chains,” Kant-Studien 81 (1990): 454–475
   
  11.       “Plato's Phaedo in the Light of Aristotle's Poetics,”       (Hebrew) Dappim Research in Literature 8 (1992): 95–106
   
  12.       “A Categorical Moral Imperative: Do Not Torture,”      (Hebrew) Mishpat Umimshal 4 (1998): 425–432
   
  13.       “Substance, Attributes, and Spinoza's Monistic Pluralism,” The European Legacy 3 (1998): 1–14
   
  14        “How is Akrasia Possible After All?,” Ratio 12 (1999) :257–270
   
  15.       “Cinematic Illusion: An Empiricist-Rationalist Conundrum,” The European Legacy 6 (2001): 49–63
   
  16.       “How does Love Make the Ugly Beautiful?” Philosophy and Literature 27: 2 (October 2003): 436–443.
   
  17.       “Philosophical Blindness: Between Arguments and Insights”, The Review of Metaphysics 58 (September 2004): 147–170.
   
  18.       “How Many Pure Possibilities are There? ” Metaphysica 5:2 (2004), pp. 85–103.
   
  19.       “Torture and Singularity, ” Public Affairs Quarterly 19:3 (July 2005), pp. 163–176.
   
  20.       “A Possibilist Metaphysical Reconsideration of the Identity of Indiscernibles and Free Will,” Metaphysica 6:2 (October 2005): 25–51.
   
  21.       “The Affinity of Law Studies with the Humanities,” (Hebrew) Haifa Law Review: Din Udvrim 3:1 (January 2007), pp. 43–61.
   
  22.       “Spinoza, the Turks, and Sabbatai Sevi: A Case of Philosophical Prejudice,” Kabbalah 16 (2007), pp. 115–122.
   
  23.       “Why Not to Kill a Mandarin?” Philosophy and Literature 31 (2007), pp. 153–158. 
   
  24.       “A Humean Argument For Personal Identity,” Metaphysica 9:1 (April 2008), pp. 1–16. Electronic version: http://www.springerlink.com/content/ h73n536n00t15n8h/fulltext.pdf
   
  25.       “How Few Words Can the Shortest Story Have?” Philosophy and Literature 32 (2008), pp. 119129.
   
  26.       “Why Should Any Torturer Feel Guilty,” Chapter 7, in: Alexandra M. Columbus (ed.), Advances in Psychology Research 68 (2010), pp. 177–191.
   
  27.       “Philosophical Prostitution,” Journal of Social Sciences 6 (1) (2010), pp. 85–92.
   
  28.       “Actualist Fallacies, From Fax Technology to Lunar Journeys,” Philosophy and Literature 34:1 (April 2010), pp. 173–187.
   
  29.       Shechtman’s Three Question Marks: Possibility, Impossibility, and Quasicrystals, Foundations of Chemistry 15 (2013), pp. 209–224. DOI: 10.1007/s10698-012-9156-y
   
  30.       “Interior Portraits in The Magic Mountain and Brain Imaging,” Philosophy and Literature 38:2 (October 2014), pp. 416–432.
   
  31.       “Pure Possibilities and Some Striking Scientific Discoveries,” Foundations of Chemistry 16:2 (2014), pp. 149–163 (on line first, May 2013) DOI: 10.1007/s10698-013-9190-4
   
  32.       “We Are Not Replicable: A Challenge to Parfit's View,” International Philosophical Quarterly 54:4 (2014), pp. 453–460.
   
  33.       “Chain Reactions, ‘Impossible’ Reactions, and Panenmentalist Possibilities,” Foundations of Chemistry 16 (2014), pp. 201–214. DOI: 10.1007/s10698-014-9201-0
   
  34.       Self-Referentiality and Two Arguments Refuting Physicalism,” International Philosophical Quarterly 55:4 (December 2015), pp. 471–477.
   
  35.       “Can Brain Imaging Breach Our Mental Privacy?” The Review of Philosophy and       Psychology  6:2 (2015), pp. 275–291. DOI: 10.1007/s13164-014-0226-z
   
  36.       “Cruelty, Singular Individuality, and Peter the Great,” Philosophia 43:2 (2015), pp.      337–354.  DOI: 10.1007/s11406-015-9588-4
   
  37.       “Neoteny and the Playground of Pure Possibilities,” International Journal of   Humanities and Social Sciences 5:2 (February 2015), pp. 30–39.
   
  38.       “Eka-Elements as Chemical Pure Possibilities,” Foundations of Chemistry 28: 3          (2016), pp. 183–194.  
   
  39.       “The Philosophical Significance of Alan Mackay’s Theoretical Discovery of       Quasicrystals”, Structural Chemistry (2. 2016) DOI 10.1007/s11224-016-0742-9
   
  40.       “Personal Singularity and the Significance of Life,” Philosophia 44:3 (September           2016, pp. 775–786.
   
  41.       “A Philosophical Approach to the Riddle of Michelangelo’s Florentine Pietà”, Cogent   Arts & Humanities Cogent Arts & Humanities (2016), 3: 1188446           http://dx.doi.org/10.1080/23311983.2016.1188446
   
  42.       “Stanley Milgram’s Experiments and the Saving of the Possibility of Disobedience”,       Journal of Social Sciences. First Online 23 May 2016.        http://thescipub.com/journals/jss/aof
   
   
   
   
  D.   ARTICLES IN BOOKS
   
   
  43.       “The Submission of our Sensuous Nature to the Moral Law in the Second Critique, in Y. Yovel (ed.), Kant's Practical Philosophy Reconsidered (Kluver Academic Publishers, 1989): 83-92
   
  44.       “The Indispensability of the First Kind of Knowledge,” in Y. Yovel & G. Segal (eds.), Spinoza on Knowledge and the Human Mind (Leiden: E.J. Brill, 1993): 209-221
   
  45.       “Human Affects as Properties of Cognition in Spinoza's Philosophical Psychotherapy,” in Y. Yovel (ed.), Desire and Affect: Spinoza as Psychologist (N.Y.: Little Room Press, 1999): 169-182
   
  46.       “What Does Value Inquiry Really Need for the Future?”, in Häyry, Matti and Tuija Takala (eds.), The Future of Value Inquiry (Amsterdam and Atlanta: Rodopi-VIBS, Vol. 112, 2001), pp. 7–16.
   
  47.       “Children’s Spirituality: Between Winnicottian Psychoanalysis and Panenmentalism,” in Hanan Alexander (ed.), Spirituality and Ethics in Education: Philosophical, Theological, and Cultural Perspectives (Brighthon: Sussex Academic Press, 2004), pp. 34–41.
   
  48.       “The Topos of Atlantis: Some Philosophical Insights,” in Stavros Papamarinopoulos (ed.), Proceedings of the International Conference on “The Atlantis Hypothesis: Searching for a Lost Land” (Athens: Heliotopos Publications, 2007), pp. 23–34.
   
  49.       “Tourette’s Syndrome and Why Psychophysical Unity Does Not Entail Psychophysical Identity,” in Brook H. Stroud and Scott E. Corbin (eds.), Handbook on Social Change (New York: Nova Science Publishers, 2009), pp. 245–261.
   
  50.       “Picasso as the Kafka of Painting”. In Păun, Nicolae and Banús, Enrique (eds.) European Culture 2015 (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2016).
   
   
  51.       עמיהוד גלעד, "הערבים כלא-מודע והיהודים כמודע בהכלה המשחררת." בתוך: אמיר       בנבג'י, ניצה בן-דב וזיוה שמיר (עורכים), מבטים מצטלבים: עיונים ביצירת א"ב יהושע (תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2010), פרק 17, עמ' 295–304
   
  מאמרים בעברית בכתבי עת
   
  (המספר שבראש כל פריט מתייחס לרשימה באנגלית שלמעלה)
   
  1.         "הערות על אינטרפרטציה ספרותית בעקבות דיונים ב'עידו ועינם'  לש"י עגנון", הספרות: רבעון למדע הספרות ג', חוברת 3–4 (1972), עמ' 488–496.
   
  2.         "שיטה פילוסופית וצידוקן של טענות פילוסופיות", עיון ל', חוברת ג/ד (1981),
              עמ' 159–183.
   
  3א.      "אחדות השכל ושימושיו – היחס בין תורות ההיגיון לפי קאנט", עיון ל"ג, חוברת א/ב (1984), עמ' 56–62.
   
  6א.      "'זמן תכליתי' – פיתוח לתורת הזמן של קאנט", עיון 1984, עמ' 154–176.
   
  11.       "'פיידון' לאפלטון לאור ה'פואטיקה' של אריסטו", דפים למחקר בספרות 8 (1991– 1992), עמ' 95–106. (נוסח מוקדם ושונה הופיע בראשונה בשם "היסודות הספרותיים בדיאלוג 'פיידון' וזיקתם למשמעותו הפילוסופית לאור הפואטיקה האריסטוטלית", מוסף 2 (1972), עמ' 127–155).
   
   
   
   
  ספרות יפה
   
  1.         "חיי אדם" סיפור מומלץ בתחרות הסיפור הקצר לשנת תשנ"ז: "תרבות וספרות", הארץ 11 במאי 1997, עמ' ד2.
  2.         "שארקו", מאזניים ע"ב (1998), עמ' 48–50.
  3.         "כנסיה בלי גג", מעריב –  ספרות וספרים, 4.10.98.
  4.         שני סיפורים קצרצרים, "פעמונו של העורב" ו"בשמיים", ברביעייה חד-פעמית 3 (מאי 1998), עמ' 2.
  5.         מכיתות (בנימינה: נהר ספרים, 2009).
  6.         הקולות (ירושלים: כרמל, 2016).
 • השתתפות בכנסים
 • מידע נוסף
 • קישורים אישים