דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
 

 

 
 • פרופ' מחמוד יזבק

  פרופ' מחמוד יזבק

  החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
  04-8249782
  MYAZBAK@UNIV.HAIFA.AC.IL

תחומי התמחות

חברה פלסטינית - היסטוריה
היסטוריה של נשים
היסטוריה של העיר

 • מידע אישי

  השכלה

  מרצה וחוקר בתחומי ההיסטוריה החברתית של המזה"ת בכלל והפלסטינית בפרט.

  תחום התמחות ראשי: חקר הסג'לאת והיסטוריה אורבאנית.

  מוסמך האוניברסיטה של חיפה ודוקטור מטעם האוניברסיטה העברית

 • הוראה
 • פרסומים

  ספרים

  • Haifa in the Late Ottoman Period, 1864-1914: A Muslim Town in Transition (Leiden: Brill, 1998). 262 pages.

  • אל-הג'רה אל-ערביה אלא חיפה זמן אל-אנתדאב (ההגירה הערבית לחיפה בתקופת המנדט) (נצרת: אל-קבס, 1988. 165 עמודים (ערבית).

  • אל-נוט'ום אל-אדאריה ואל-בונא אל-אג'תמאעיה פי חיפה פי אואח'ר אל-עהד אל-עות'מאני (סדרי מנהל ומבני חברה בחיפה בשלהי השלטון העות'מאני) (נצרת: אל-נהדה,  1994). 404 עמודים (ערבית).

  • חיפה, תולדות העיר והחברה במאה התשע-עשרה (אוניברסיטת חיפה: המרכז היהודי-ערבי, 1998). 204 עמודים.
   
   

  מאמרים

  • "ההגירה הערבית לחיפה, 1933-1948: ניתוח כמותי על-פי מקורות ערביים," קתדרה, ספטמבר 1987, עמ' 146-131.

  • "הסג'לאת (ארכיונים עות'מאניים בבתי הדין המוסלמיים) בארץ-ישראל, והיישוב היהודי בחיפה על-פי הסג'ל - 1870-1914," ארכיון, ) 71994), עמ' 19-7.

  • "אל-טאאפה אל-יהודיה פי חיפה אל-עות'מאניה: דראסה מן ח'לאל סג'לאת אל-מחאכם אל-שרעיה [הקהילה היהודית בחיפה העות'מאנית: על-פי הסג'לאת של בית הדין השרעי], בתוך: Arab Historical Review for Ottoman Studies, 15-16 (ערבית).Tunise, 1997), pp. 435-449)

  • "היישוב היהודי בשכם, 1655-1691 על פי הסג'ל," קתדרה, אפריל 1998, עמ, 76-.61

  • "תהליכי שינוי ומבנים חברתיים בשכם, בנצרת ובחיפה )1914-1750), המזרח החדש, כרך מ"א (תש"ס), עמ' 40-29.

  • "גורמים כלכליים לפרוץ המרד של 1936 בא"י," הציונות, כרך כ"ב )1999, יופיע,41 עמודים).

  • "גידול אוכלוסיית חיפה בין השנים 1870-1914," המכון לחקר חיפה והגליל, 6 (יוני תשנ"א), עמ' 94-85.

  • "הסג'ל כמקור לחקר תולדות יהודי ארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית: חיפה, 1870-1914," דברי הקונגרס העולמי האחד -עשר למדעי היהדות, חטיבה ב, כרך ב, תשנ"ד, עמ' 164-157.

  • "המושבה הגרמנית בחיפה בראי מקורות ערביים," בתוך, יוסי בן ארצי (עורך), חיפה - היסטוריה מקומית (זמורה ביתן: חיפה, 1998), עמ' 50-35.

  • "יהודים נשפטים בבית הדין המוסלמי של חיפה בשלהי השלטון העות'מאני: עיונים בהליכים משפטיים ומשמעויותיהם החברתיות," דניאל גוטוויין ומנחם מאוטנר (עורכים), משפט והיסטוריה (מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים 1999), עמ' 163-147.

  • "מהגרים, אליטות וארגונים עממיים בקרב האוכלוסייה הערבית של חיפה בימי המנדט", עיונים בתקומת ישראל (המרכז למורשת בן כוריון, שדה בוקר).

  • "Nabulsi Ulama in the Late Ottoman Period, 1864-1914," International Journal of Middle East Studies, 29 (1997), pp. 71-91

  • "The Municipality of A Muslim Town: Nablus 1864-1914," Archiv Orientalni: Journal of African and Asian Studies, 67 (1999), pp. 339-360.

  • "Templars as Proto-Zionists: The German Colony in Late Ottoman Haifa," Journal of Palestine Studies , 28/4 (summer 1999), pp. 40-54.

  • "From Poverty to Revolt: Economic Factors in the Outbreak of the 1936 Rebellion in Palestine," Middle Eastern Studies, vol. 36/3 (July 2000), pp. 93-113.

  • "The Arabs in Haifa: From Majority to Minority, Processes of Development and Change (1840-1948)," Israel Affairs (1999, forthcoming, 38 pages).

  • "Muslim Orphans and the Shari'a in Ottoman Palestine According to Sijill Records," Journal of Economic and Social History of the Orient, 27 Jewish-Muslim Social and Economic Relations in Haifa (1870-1914), According to Sijill Registers," in Amy Singer and Amnon Cohen (eds.), Aspects of Ottoman History (Magness Press: Jerusalem, 1994), pp. 114-123.

  • "Strife Among the Social Elite in Haifa, 1870-1914, the Traditional Elite Versus A Rising Elite - Based Upon the Sijill of the Shari'a Court," in Daniel Panzac (ed.), Histoire économique et sociale de l'empire Ottoman et de la Turquie ,1326-1960 (Peeters: Paris, 1995), pp. 539-554.

  • "Nablus, Nazareth and Haifa: Three Ottoman Towns in an Age of Transformation, 1840-1914," in L'ubica Obuchová, Petr Stepánek and Jakub Hurby (eds.), Essays on Ottoman Civilization, in Archiv Orientalni, Quarterly Journal of African and Asian Studies, Supplementa, 8 (Academy of Sciences of the Czech Republic: Praha, Autumn 1998), pp. 395-410.

  • "Nablus Versus Haifa, 1870-1914: Administrative Developments and their Impact on Social Stratification," in Brigit Schaebler and Thomas Philipp (eds.), The Syrian Land: Processes of Integration and Fragmentation, Bilad al-Sham from the 18th to the 20th Century (Institute for Islamic Studies, University of Berlin, Franz Steiner: Suttgart, 1998), pp. 269-279.

  • "The Municipality of Nablus During the Ottoman Age: Society, Institution and Services," Nablus: Past and Present (al-Najah University, Nablus). "The Waqf as a Tool for Enrichment / Impoverishment: Nablus 1650-1700," in Jean-Paul Pascual and Randi Deguilhem, Poverty and Richness in the Mediterranean Muslim World, Institut de Recherches et dÉtudes sur le Monde Arab et Musulman (Aix-en-Provence / France).
   "Minor Marriages and Khayar al-Bulugh in Ottoman Palestine: A Note on Women's Strategies in a Patrirchal Society," Islamic Law and Society, "Muslim and Christian Women in a Heterogeneous Society: The Case of Haifa in Late Ottoman Period," in Halil Inalcik and Yosuf Ogzuglu (eds.), Economic and Social History of Turkey, university of Bursa .
  • "Arab Migration and Immigration to Haifa: A Quantitative Analysis According to Sijill Records," The Jewish-Arab Center, Institute of Middle Eastern Studies, University of Haifa, June 1986.
 • השתתפות בכנסים
 • מידע נוסף
 • קישורים אישים