דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
 

 

 
ניצה בן-דב היא פרופסור מן המניין בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. ילידת תל-אביב.
את התואר הראשון בספרות עברית ובמקרא כמו גם את תעודת ההוראה קיבלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. את התארים השני והשלישי בספרות משווה קיבלה מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי. לימדה שנים רבות באוניברסיטאות ברקלי, מישיגן ופרינסטון בארצות הברית. באוניברסיטת פרינסטון שימשה כ-Associate Professor.
משנת 1989 היא נמנית על סגל החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. באוניברסיטת חיפה שימשה כעורכת ראשית של הוצאת הספרים, כיושבת ראש של הערוץ האקדמי, והיא עומדת עתה בראש התוכנית ללימודי תואר שני בלימודי נשים ומגדר. זכתה בפרס ראש הממשלה ע"ש לוי אשכול (1996), ובפרס קריב לחקר הספרות העברית (1998). היא נשואה, אם לשלושה וסבתא לארבעה.
לינק ללקסיקון הספרות העברית http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01948.php
לינק לערך בויקיפדיה בעברית https://he.wikipedia.org/wiki/ניצה_בן-דב
 • מידע אישי


 • הוראה
 • פרסומים
  (ברשימה זו כל ספר או מאמר נרשמו בשפה בה פורסמו: עברית, אנגלית, איטלקית)

  א) עבודת הד"ר
  The Dream as a Junction of Theme and Characterization in the Psychological Fiction of S.Y. Agnon
  מנחה: פרופסור רוברט אלטר, אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, נובמבר 1984, 244 עמודים.
  Dissertation Abstracts International, V.46 No.4 (October 1985) p. 993 -A. מופיע ב-

  ב) ספרים

  Agnon's Art of Indirection: Uncovering Latent Content in the Fiction of S.Y. Agnon, Brill's Series in Jewish Studies, Leiden and New York, 1993.
  בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע, (עריכה, מבוא ואפילוג – ניצה בן-דב), הקיבוץ המאוחד (1995).
  אהבות לא-מאושרות: תסכול ארוטי, אמנות ומוות ביצירת עגנון, עם עובד, סדרת אופקים (1997).
  והיא תהילתֶךָ: עיונים ביצירות ש"י עגנון, א"ב יהושע ועמוס עוז, שוקן (2006), (מהדורה שנייה, מאי 2007).
  The Amos Oz Reader, Edited by Nitza Ben-Dov, Harcourt, Inc., New York (2009).
  מבטים מצטלבים: עיונים ביצירת א"ב יהושע בעריכת: אמיר בנבג'י, ניצה בן-דב וזיוה שמיר, הקיבוץ המאוחד, (2010).
  חיים כתובים: על אוטוביוגרפיות ספרותיות ישראליות, שוקן (2011).

  עורכים פרופ' ניצה בן-דֹב & ד"ר אמיר בנבג'י ופרופ' זיוה שמיר
  ozreader

  The Amos Oz Reader by Nitza Ben Dov, Robert Alter, Nicholas De Lange, Amos Oz

  ג) מאמרים

  "'עד הנה' - סיפור מלחמה או סיפור אהבה", דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, הוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות, חטיבה ג'(1986) , עמ' 312-305.

  "(ה)גרמניה היפה" – תסביך לאומי או אישי? הדאר 65 (תשמ"ו 1986) י, עמ' 17-15 ; יא, עמ' 21-19.

  "עגנון ואמנות העידון", מאזנים ס' 67-64 ,(1987) 9-8.

  "הייסורים הם על-פי נוסח והאושר כלי דק ונדיר", על קופסה שחורה לעמוס עוז, עתון 77 גיליון 87 (1987), עמ' 22.

  “Dreams and Human Destiny in Ad Hena,” Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History 7 (1987), The Johns Hopkins University Press, pp. 53-63.

  “Biblical Allusion in Agnon's Dance of Death: A Study in Intertextual Dissonance,” Modern Judaism, volume 7 number 3 (1987), The Johns Hopkins University Press, pp. 271-286.

  “Why They Write: The Political Impulse of Israeli Writers,” Middle East Review 20 (1987/88), Published by the American Academic Association for Peace in the Middle East, Rutgers University, pp. 15-25.

  "'מיטב העולמות' והחלום הציוני של עגנון", דפים למחקר בספרות (1988) 4, עמ' 190-171.

  "הפואנטה כאמצעי לחישוף הסמוי בסיפורי עגנון", עלי שיח (1988) 25, עמ' 157-151.

  “Latent Content in Agnon's In the Prime of Her Life,” Hebrew Studies 29 (1988), Published at the University of Wisconsin-Madison, pp. 67-80.

  “Key Words and Thematic Composition in the Elisha Cycle,” Edebiyât: A Journal of Middle Eastern and Comparative Literature, volume III number 1 (1989), University of Pennsylvania, pp. 79-89.

  “Discriminated Occasions and Discrete Conflicts in Agnon's A Simple Story,” Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History 9 (1989), pp. 213-227.

  "על כוחה של הרמיזה המקראית: העלילה המתהפכת ב'מחולת המוות' לעגנון", בקורת ופרשנות (1989) 25, עמ' 113-101.

  "עץ הדעת / עץ החיים", על לדעת אשה לעמוס עוז, עתון 77 גיליון 116-115 (1989), עמ' 17-16.

  "אדיפוס ברמת-לוטן: על זיקות בין ספרו של עמוס עוז לדעת אשה לבין שני מחזות של סופוקלס", מוסף הארץ לספרות (3 באוקטובר 1990).

  "מסלול חיים בלא תחילה ובלא סוף", על מר מאני לא"ב יהושע, עתון 77 גיליון (1990) 125-124, עמ' 9-8 והמשך בעמ' 24.

  "לדעת אשה, לדעת עולם: על ידיעה ואי-ידיעה בלדעת אשה לעמוס עוז", עלי שיח (1990) 28/27, עמ' 125-132.

  “The Brown Notebook of Dreams: On Amos Oz's The Third Condition,” Modern Hebrew Literature 7 (1991), Published by the Institute for the Translation of Hebrew Literature, pp. 30-31.

  "סדן, עגנון והביקורת", עתון 77 גיליון 133-132 (ינואר-פברואר 1991), עמ' 30-28.

  "פנקס החלומות החום: מציאות גלויה ונסתרת בספרו של עמוס עוז המצב השלישי", ידיעות אחרונות: תרבות ספרות אמנות (31.5.1991).

  "סיפור של חיים וסיפור של סיפורים: דיון בסיפור 'פרנהיים' לש"י עגנון", עתון 77 גיליון 141 (אוקטובר 1991), עמ' 31-30 והמשך בעמ' 50.

  "על חדר, רכבת, בגד וסעודה ב'עד הנה' לעגנון: גישה פסיכואנליטית לרומן", דפים למחקר בספרות (1991/92) 8, עמ' 318-301.

  "'שיטעמו בגופם מה שהם מפייטים': חולי ואמנות בשירה לעגנון", אלפיים 6 (תשנ"ג - 1992), עמ' 183-159.

  "חזרה אל שורשי הספרות" (על ספרו של גרשון שקד, על סיפורים ומחזות פרקים ביסודות הסיפור והמחזה), מעריב ספרות (20.3.1992).

  "'האמנם קו ישר וטבעי לפלשתינה?' – הצעת פירוש פסיכולוגית-אידיאית לפרק הרביעי של מר מאני לא"ב יהושע", מאזנים ס"ו 8-7 (יוני-יולי 1992), עמ' 58-53.

  "'לדבר עליו ועל העולם בנשימה אחת': על מקדמות לס. יזהר", עתון 77 גיליון 151-152 (אוגוסט-ספטמבר 1992), עמ' 25-22 והמשך בעמ' 45.

  "הכף והאצבעות: בין טירוף לשירה בסיפור פשוט לעגנון", עלי שיח (1992) 32/31, עמ' 122-103.

  “Amos Oz's Artistic Credo in To Know A Woman,” Bulletin of Higher Hebrew Education 5-6, Published by the National Association of Professors of Hebrew (1992-1993), pp. 42-46.

  “A Thousand and One Nights in the Light of Day: Sami Michael's Victoria,” Modern Hebrew Literature 11 (1993), pp. 37-39.

  "ילדיה האבודים של ספרטה: על מקומו של המקום בכתבי יהושע קנז ובהתגנבות יחידים", עלי שיח 33 (1993), עמ' 119-113.

  “The Raven's Message of Return: S.Y. Agnon and the Zionist Dream,” Studies in Zionism: A Journal of Israel Studies 14:1, Published by Frank Cass for the Institute for Research in the History of Zionism, Tel Aviv University (Spring, 1993), pp. 95-112.

  "אלף לילה ולילה לאור היום" (על ויקטוריה של סמי מיכאל), ידיעות אחרונות: תרבות ספרות אמנות (18.6.1993).

  "אין מעוות שלא יוכל לתקון" (על ספרו של הלל ברזל, גבהות הכיסופים: שירה מתקנת עולם), מוסף ספרים של עיתון הארץ, גיליון 28 (8.9.1993).

  "ה'כנענות' - המשך או מהפכה" (על להתחיל מאלף: שירת רטוש מקוריות ומקורותיה לזיוה שמיר), מאזנים ס"ח 6 (מארס 1994), עמ' 32-31 והמשך בס"ח 10-9 (יוני-יולי 1994), עמ' 41.

  "ספרות כמדע וניהול כבדיון", סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 37 (יוני 1994), עמ' 58-59.

  "האם בלומה פריגידית? - קריאה פמיניסטית בעגנון", עלי שיח (1994) 34, עמ' 50-43.

  “Agnon and the Art of Sublimation,” Tradition and Trauma: Studies in the Fiction of S.Y. Agnon, Edited by David Patterson and Glenda Abramson, (Boulder, Colorado: Westview Press [1994]), pp. 89-105.

  "חלום כמציאות ב'בדמי ימיה': הדמות שמאחורי הקלעים", חקרי עגנון: עיונים ומחקרים ביצירת ש"י עגנון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן (תשנ"ד (1994 - עורך הלל וייס, עמ' 236-215.

  "עלילת-על מחקרית נועזת" (על הכרך הרביעי של הסיפורת העברית 1880-1980 לגרשון שקד הנקרא בחבלי הזמן: הריאליזם הישראלי 1980-1938) מוסף ספרים של עיתון הארץ, גיליון 47 (19.1.1994).

  "עימות בין מזרח למערב" (על השיבה מהודו של א"ב יהושע) מעריב ספרות (25.3.1994 גיליון פסח תשנ"ד).

  "שירה בהקשר פוליטי" (על ספרו של חנן חבר, פייטנים ובריונים: צמיחת השיר הפוליטי בארץ-ישראל), ידיעות אחרונות: תרבות ספרות אמנות (16.9.1994).

  "הליכה מזרחה" (על מר מאני והשיבה מהודו), מעריב: ספרות וספרים (3.5.1995 גיליון חג של יום העצמאות תשנ"ה, מוקדש בחלקו לחתני פרס ישראל: א"ב יהושע ונתן זך).

  "האמנם 'קו ישר וטבעי לפלשתינה'? פירוש פסיכולוגי-אידיאי לשיחה הרביעית במר מאני" בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע, הקיבוץ המאוחד (תשנ"ה(1995 - , עורכת ניצה בן-דב, עמ' 175-164.

  "אפוס לידה, הישרדות וצמיחה: מקדמות של ס. יזהר", דברים ליזהר, זמורה-ביתן (1996) עורכת ניצה בן-ארי, עמ' 116-95.

  "הכף והאצבעות: בין טירוף לשירה בסיפור פשוט לעגנון", מבעד לפשטות: סיפור פשוט של ש"י עגנון בראי הביקורת, הוצאת הקיבוץ המאוחד (1996) ערכו: זיוה שמיר, דן לאור, עוזי שביט, עמ' 188-161.

  "מחברות מגד" (על עוול של אהרן מגד), מוסף ספרים של עיתון הארץ, גיליון 174 (26.6.1996).

  "קריאה חתרנית" (על הסתכלות ברבנכר לדן מירון), מוסף ספרים של עיתון הארץ, גיליון 198 (11.12.1996).

  "הסתכלות ברב נכר: על 'הכנסת כלה' לש"י עגנון", הדאר47 (3.1.1997).

  "'אל הנער הזה התפללתי': על מקומו של הילד במסע אל תום האלף" עתון 77 גיליון 205 (מרץ 1997), עמ' 25-22.

  "על סיומי סיפורים של עמוס עוז", מעריב: ספרות וספרים (21.4.1997 מוסף חג של פסח, י"ד בניסן תשנ"ז)

  "זה היה סיפור של מוות: על השתקפות מלחמת יום הכיפורים בספרות הישראלית" במחנה: עיתון חיילי ישראל 1 גיליון מיוחד ל-25 שנה למלחמת יום הכיפורים (20 בספטמבר 1998, כ"ט באלול ה'תשנ"ח).

  "במעלה המדרגות היורדות" (על רחוב המדרגות של יהודית הנדל), מוסף ספרים של עיתון הארץ, גיליון 342 (15.9.1999).

  '"אל הנער הזה התפללתי': על מסע אל תום האלף של א"ב יהושע", מסות על תום האלף, הקיבוץ המאוחד (תשנ"ט - 1999) עורכות זיוה שמיר ואביבה דורון, עמ' 125-116.

  "חבלי חיים: על הרומן חבלים של חיים באר", עלי שיח 42 (חורף תש"ס 1999), עמ' 78-74.

  "האמנם מנוחה לאחר הסערה? על סיומי סיפורים של עמוס עוז", ספר עמוס עוז, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון (2000) עורך אהרן קומם, עמ' 40-35.

  "'מן הנאצים? לא כמידיהם של היהודים' - המלחמה כמילכוד עצמי ביצירת עגנון" תרבות וחברה בספרות העברית, ספר לכבודו של פרופ' גרשון שקד, הוצאת הקיבוץ המאוחד (2000), עורכים: יהודית בראל, תמר הס, יגאל שוורץ, עמ' 164-155.

  “Biblical Woman: Caught Between Father and Husband,” Trumah 10 (December 2000), Universitätsverlag, C. Winter, Heidelberg, pp. 113-120.

  "בית הבובות של שנת אלפיים" (על בעל ואשה של צרויה שלו), מוסף ספרים של עיתון הארץ, גיליון 380 (7.6.2000).

  "מיתוס חניכה נשי" (על אהבתי כל כך של יהודית רותם), מוסף ספרים של עיתון הארץ, גיליון 396 (27.9.2000).

  "חילונים הם חופשיים: על ספריהם של יעקב מלכין במה מאמינים יהודים חילוניים ושל ידידיה יצחקי בראש גלוי", יהדות חופשית (רבעון תחיל"ה: תנועה חילונית ישראלית ליהדות הומניסטית), גיליון 22 (אביב 2001), עמ' 15-17.

  "ספר אחד במרכז: שיחה על הספר ישראלים, ברלין מאת פניה עוז-זלצברגר" (משתתפים חיים באר, ניצה בן-דב, אמנון רובינשטיין, נסים קלדרון), מקרוב: כתב עת לספרות וחברה, גיליון 6 (סתיו 2001), עמ' 84-99.

  "'ולא מצאת לך זמן לבקר אותי אלא עכשיו': עגנון פרק אחרון", אדרת לבנימין: ספר היובל לבנימין הרשב (כרך ב'), המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר והוצאת הקיבוץ המאוחד (2001), עורכת זיוה בן-פורת, עמ' 435-412.

  "חיקוי בתוך חיקוי בנובלה 'בדמי ימיה' לעגנון", בקורת ופרשנות 35-36 (2002), עמ' 205-185.

  "אישה שופטת ופחד מוות: הפרדיגמה העשתורית ביצירתו של א"ב יהושע", מחקרי משפט י"ח (2002), עמ' 434-417.

  "גלגולה של גולגולת: על הרומן לא מעכשיו לא מכאן של יהודה עמיחי", פרקי אמהות: נשים ישראליות מגיבות לפרקי אבות, סדרת יהדות כאן ועכשיו, הוצאת ידיעות אחרונות (2002), עורכת יעל משאלי, עמ' 236-219.

  "ביום שלפני גוויעת העולם" (על יום קרוש ומקולל של אליהו מידניק)", הארץ/תרבות וספרות (יום שישי, 6 בדצמבר, 2002).

  "'והיא לא ידעה איש' על סיום סיפור בת יפתח, על סיום ספר שופטים, על סיום סיפור בת שאול ועל סיומים אחרים", עלי שיח 48 (דצמבר 2002), עמ' 16-7.

  "ממון ומניינו – אנטומיה של הידרדרות: על 'הקבצן העיוור' של אליהו מידניק", עלי שיח 49 (קיץ 2003), עמ' 92-85.

  “Discriminated Occasions and Discrete Conflicts in Agnon's Stories,” Twentieth-Century Literary Criticism (TCLC) Vol. 151 (2004), A volume devoted to S.Y. Agnon, James Dickey, Kunt Hamsun, Joseph Heller, Project Editor: Linda Pavlovski, Published by Thomson Gale, pp. 44-52.

  "'הצער לא מסתיים': סיפור על אהבה וחושך – לסיים באשה ובבנה יחידה", קשת החדשה: רבעון לספרות עיון וביקורת 6 (חורף 2004), עמ' 68-76.

  "'כבד בערך וקל במשקל': על בגדאד אתמול של ששון סומך", קשת החדשה 8 (קיץ 2004), עמ' 174-170.

  "בשר ושירה בשירה של עגנון", קשת החדשה 10 (חורף 2004), עמ' 14-7.

  "והעיר איננה כלה" (על שליחותו של הממונה על משאבי אנוש של א"ב יהושע בהשוואה לוהיום איננו כלה של צ'ינגיס אייטמטוב), הארץ/תרבות וספרות (יום שישי, 23 באפריל, 2004).

  "שירת ביכורים של סתיו" (על מרכבת זהב של נתן ינאי) מוסף ספרים של עיתון הארץ גיליון 613 (24.11.2004).

  "נעילה שהיא בעילה: על היעדרות, על ארוס ועל תשוקה ביצירותיו של עמוס עוז" ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל 7 (2005), עמ' 117-130.

  "'אחות אחות בואי אצלי' – 'הרופא וגרושתו' ואונס דינה", ממרכזים למרכז, ספר נורית גוברין, הוצאת מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב (2005) עורך אבנר הולצמן, עמ' 436-423.

  "תקופת הפוגה שקטה במצב הישראלי", קשת החדשה 12 (קיץ 2005), עמ' 109-115.

  “In the Backyard of Agnon’s House,” Hebrew Studies 47 (2006), 237-251.

  “Nel cortile posteriore di casa Agnon: legami strettissimi tra La sposa liberata e la produzione letteraria di Agnon”, Leggere A.B. Yehoshua, a cura di Emanuela Trevisan Semi, Einaudi editore, Torino (2006), pp. 209-219.

  "היעלמות, אלם ותעלומה ב'הכלה המשחררת' של א"ב יהושע", רגע של הולדת: מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון, מוסד ביאליק (2007), עורך חנן חבר, עמ' 509-518.

  "'קוראים לי הפריזאית': קשרים וקשרי קשרים בין הרומן תֶרָה של צרויה שלו לבין 'גרדיווה' של וילהלם יֶנְסֶן", קשת החדשה 20 (קיץ 2007), עמ' 91-98.

  "אישה שופטת ופחד מוות – הפרדיגמה העשתורית ביצירתו של א"ב יהושע" משפט וספר: לקט מאמרים ועיונים לרגל פרישתו של סגן הנשיא יהושע גרוס מכס השיפוט, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין (התשס"ז – 2007), עמ' 122-103.

  "בין הים שמעלינו של אמנון רובינשטיין לבין 'גאות הים' של א"ב יהושע", קשת החדשה 22 (חורף 2007), עמ' 47-42.

  "חלום והתפכחות ברומן ההיסטורי", כיוונים חדשים 17 (ינואר 2008), עמ' 269-262.

  "לשונו לשונם: על לפני המקום של חיים באר", כיוונים חדשים 17 (ינואר 2008), עמ' 305-301.

  "ילדי הדמיון שלי: מציאות ובדיון בימי צקלג של ס. יזהר ובאם יש גן עדן של רון לשם, קשת החדשה 23, (אביב 2008), עמ' 139-132.

  "לחם הפנים – לחם התמיד" (על לחם הפנים של ריקי דסקל), מאזנים פ"ב, 3-4 (גליון מיוחד: 100 שנה לעיר תל-אביב-יפו, דצמבר 2008), עמ' 103-102.

  "ספרות ישראלית", העשור השלישי: תשכ"ח – תשל"ח, עורכים צבי צמרת וחנה יבלונקה, הוצאת יד בן-צבי (2008), עמ' 186-171.

  "השיזף, הדקל, הנענע והחידקל" (על חסות ועל חופן של ערפל של סמי מיכאל) הארץ/תרבות וספרות (יום שישי, 11 ביולי, 2008), עמ' 2 והמשך בעמ' 4.

  "תמול שלשום – הקדמה"; "תמול שלשום – מבוא", הכרך תמול שלשום של ש"י עגנון בסדרת "עם הספר", הוצאת שוקן וידיעות ספרים (2008), עמ' ה' – י"ג.

  "Dialogo letterario tra Colombi a Trafalgar di Sami Michael e Ritorno a Haifa di
  Ghassan Kanafani." TRE GENERAZIONI DI SCRITTORI A CONFRONTO: Saggi sulla letteratura israeliana, a cura di Yigal Schwartz e Gabriella Steindler Moscati, Napoli: Editoriale Scientifica (2009), pp. 43-53.

  "My Imaginary Offspring," Hebrew Studies 50 (2009), 185-194.

  "'זוהי עיר אסופה אל תוך נפשה': ירושלים ב'מיכאל שלי' של עמוס עוז", כיוונים חדשים 19 (ינואר 2009), עמ' 188-197.

  "בית עגנון ב'הכלה המשחררת'", בתוך קטלוג בית עגנון בירושלים שיצא לקראת שיקומו של הבית (2009), עמ' 37-32.

  "פשטותו של 'סיפור פשוט'", בתוך התוכנייה של הצגת "סיפור פשוט" שמועלית על-ידי תיאטרון חיפה (2009), עמ' 8-7.

  "כל מה שנחשב עשוי ממלים", מוסף "גלריה" של עיתון הארץ – פרויקט מיוחד לכבוד חגיגות יום ההולדת ה-70 של עמוס עוז (8 באפריל 2009).

  "'אחות אחות בואי אצלי': על 'הרופא וגרושתו' ואונס דינה", גופי הקרוע מלבלב – על מחלה ורפואה: מאמרים וקטעי ספרות, עורכת: יהושבע בנטוב, (2009), עמ' 142-131.

  "אבא מת: חוויית יסוד נעוצה בזמן", כתמי אור: חמישים שנות ביקורת ומחקר על יצירתה של דליה רביקוביץ, עורכות חמוטל צמיר ותמר ס. הס, הוצאת הקיבוץ המאוחד (2010), עמ' 215-203.

  "על א"ב יהושע ויצירתו", מבטים מצטלבים: עיונים ביצירת א"ב יהושע, עורכים: אמיר בנבג'י, ניצה בן-דב וזיוה שמיר, הצאת הקיבוץ המאוחד (2010), עמ' 13-9.

  "בחצר האחורית של בית עגנון: קשרים וקשרי קשרים בין הכלה המשחררת לבין עגנון ויצירותיו", מבטים מצטלבים: עיונים ביצירת א"ב יהושע, עורכים: אמיר בנבג'י, ניצה בן-דב וזיוה שמיר, הצאת הקיבוץ המאוחד (2010), עמ' 333-326.

  "בסיס האם" (על תשע אמהות ואמא: ייצוג אימהות בסיפורת העברית החדשה של אברהם בלבן), מוסף ספרים של עיתון הארץ (25.8.2010).

  "Poland as a 'Promised Land' in Agnon's Tales of Poland", Polish and Hebrew Literature and National Identity, edited by Alina Molisak and Shoshana Ronen, Waraw: Elipsa (2010), pp. 98-105.

  "הנפילה וההתרסקות של הקיבוץ הגדול", כיוונים חדשים 22 (2010), עמ' 221-213.

  "על היעדרות, על ארוס ועל תשוקה ביצירותיו של עמוס עוז", בתוך התוכניה של ההצגה "אותו הים" שהועלתה על-ידי תיאטרון הבימה (2010).

  "'The Dead Do Not Praise The Lord: Alter's Psalms, Agnon's 'Tehila,' Pasternak's Doctor Zhivago," Hebrew Studies 51 (2010), 203-210.

  "תינוק על אסקופת הבית: עיון בסיפור 'מדירה לדירה'", גבורות למאזנים: קובץ ספרותי מיוחד במלאת 80 שנה לביטאון אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל (2010), עמ' 250-244.

  "גילוי וכיסוי בלשון נוסח א"ב יהושע", ספר זיכרון למוריה ליבזון: מחקרים במדעי היהדות, עורכים: אהרן ממן ורבקה בליבוים, הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים (תשע"א – 2011), עמ' 245-237.

  "דיוקן האמן כאיש זקן" (על חסד ספרדי של א"ב יהושע), הארץ: תרבות וספרות (יום שישי, 11 בפברואר, 2011).

  "לכל אישה יש שם" (על אהובות ושנואות של עליזה שנהר) הארץ/תרבות וספרות (יום שישי, 13 במאי, 2011).

  "Thera," Narrtiva, Memoria, e Identita: Il volto femminile d' Israele, a cura di Gabriella Steindler Moscati e Maddalena Schiavo, Milano: Mimesis identita e Migrazione (2011), pp. 19-28.

  "An Epic of Birth, Survival, and Growth: Preliminaries, by S. Yizhar S. Yizhar", Hebrew Studies 52 (2011), pp. 293-314.


  "שרף, שרפים וההר הבוער: השרפה בכרמל על רקע ספרו של חיים באר אל מקום שהרוח הולך", כיוונים חדשים 24 (תשע"א – 2011), עמ' 243-232.

  "קול כתום עם קצת צהוב כמו לימון מסביב, בשוליים" (על אישה בורחת מבשורה ועל נופל מחוץ לזמן של דוד גרוסמן), מאזנים פ"ו 4 (אב-אלול תשע"ב – אוגוסט 2012), עמ' 4-2.

  "יונים בטרפלגר מאת סמי מיכאל ו'השיבה לחיפה' מאת ר'סאן כנפאני: דיאלוג", אינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות: ספר היובל לזיוה בן-פורת, עורכים: מיכאל גלוזמן ואורלי לובין, הוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פרטר, אוניברסיטת תל-אביב (2012- תשע"ג), עמ' 221-215.

  "הסיפור 'במצולות' כפרדיגמה ליחסי יהודים פולנים", עי"ן גימ"ל: כתב עת לחקר יצירת עגנון, גיליון ב' (תשע"ג – 2012), עמ' 45-40.

  "סיפור של עתידות: עגנון ויהודי גרמניה", גג: כתב עת לספרות 28, חורף 2012, עמ' 48-44.


  "Hebrew Culture: A World of Words and Journeys," The Revival of Hebrew Culture in the Context of Modern Judaism and in Relation to Japan (Proceedings of the Annual Conference on Jewish Studies, vol. 6), [ISSN 2186-5175], Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions (CISMOR), Doshisha University, Kyoto (2013), pp. 26-39.

  "The Writer and the Critic — A Personal Testimony," T he Revival of Hebrew Culture in the Context of Modern Judaism and in Relation to Japan (Proceedings of the Annual Conference on Jewish Studies, vol. 6), [ISSN 2186-5175], Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions (CISMOR), Doshisha University, Kyoto (2013), pp.120-127.

  "חמלת ה' והכחדתה של עיר: הנגדה, אירוניה ומחאה כלפי שמים בסיפור האוטוביוגרפי 'הסימן' של ש"י עגנון", מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית (כרך ג), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן (תשע"ג – 2013), עמ' 305-289.

  "גן עדן גיהנומי" (על ללטף סרפדים של צביה פריד) מוסף ספרים של עיתון הארץ גיליון 1063 (17.7.2013).

  "Voices of War, Illness, and Dream" (On To the End of the Land, by David Grossman) Hebrew Studies 54 (2013), pp. 261-272.
 • השתתפות בכנסים
 • מידע נוסף
 • קישורים אישים