דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
 

 

 

מטרות המחקר שלי הן להבין כיצד משתנים תהליכים תפיסתיים (בעיקר תהליכי תפיסת דיבור) בעקבות התנסויות שונות לאורך החיים, וכיצד שינויים אלה משפיעים על יכולות לשוניות וקוגניטיביות של אנשים מאוכלוסיות שונות. מטרות אלה מתורגמות לשורה של מחקרים שונים שמתנהלים בקבוצת המחקר שלי. בין היתר אנו עוסקות בהשפעה של תהליכים תפיסתיים על למידה של מילים חדשות בילדים, ובקשרים שבין תפיסה והתפתחות של יכולות אורייניות. כמו כן אנו עוסקות בתחום הלמידה התפיסתית של דיבור וחוקרות את הקשרים בין תפיסה ולמידה באוכלוסייה המבוגרת ובקרב לקויי שמיעה. מחקרים נוספים שלנו עוסקים בהשפעות של אימון שמיעתי באורכים שונים על פענוח של דיבור ובהשלכות השיקומיות של תהליכי למידה ואימון.

לפרטים נוספים: https://sites.google.com/a/research.haifa.ac.il/karen-banai/