דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
 

 

 
​mnegev@univ.haifa.ac.il​

 

 

ד"ר מיה נגב היא חברת סגל בביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה. עוסקת בממשק מדע-מדיניות בבריאות וסביבה, בתחומים של כימיקלים, שינוי אקלים, שירותי מערכת אקולוגית והערכות לרעידות אדמה. הדוקטורט שלה, במסלול ללימודי סביבה באוניברסיטת בן גוריון, עסק בגישה רב תרבותית למדיניות סביבתית. הייתה עמיתת פולברייט בביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת ברקלי, קליפורניה ועמיתת קרן דניאל טרנברג ב-London School of Hygiene and Tropical Medicine. חברת הוועד המנהל של מכון הערבה ללימודי הסביבה.

 

מחקרים פעילים: 

  • כימיקלים במוצרים לתינוקות וילדים: השוואת רגולציה ואנליזיות כימיות. שותפים: ד"ר תמר ברמן, ד"ר שי רייכר, ד"ר רותי ארדי. מימון: הקרן לבריאות וסביבה.
  • מתכנון מדיניות ליישום מדיניות: התאמת חבילות מדיניות לחיזוק מבנים ברשויות מקומיות בישראל. שותפים: פרופ' ערן פייטלסון, פרופ' ערן רזין. מימון: משרד המדע.
  • הערכת שרותי המערכת האקולוגית ורווחת האדם בשמורה הביוספרית הר הכרמל. שותפים: פרופ' עדו יצחקי, ד"ר אלון לוטן, ד"ר שירי צמח-שמיר, ד"ר יוסף חסן, פרופ' לאה וייטנברג, פרופ' דניאל אורנשטיין. מימון: המשרד להגנת הסביבה.
  • חשיפות סביבתיות וגדילת עוברים: מחקר עוקבת הריון בחיפה. שותפים: ד"ר חגי לוין וחוב'. מימון: המשרד להגנת הסביבה.

 

  

:רשימת פרסומים

Refereed articles:
Negev M, Berman T, Reicher S, Sadeh M, Ardi R, Shammai, Y. (2018). Concentrations of trace metals, phthalates, bisphenol A and flame-retardants in toys and childcare products in Israel. Chemosphere. 192:217-224.
Negev M, Berman T, Reicher S, Balan S, Soehl A, Goulden S, Ardi R, Shammai Y, Hadar L, Blum A, Diamond ML. (2018). Regulation of chemicals in children's productsHow U.S. and EU regulations impact smaller markets. Science of the Total Environment. 616-617:462-471.
Zarhin D, Negev M, Vulfson S, Sznitman S. (2018). Rhetorical and regulatory boundary work: The case of medical cannabis policy-making Israel. Social Science and Medicine. 217:1-9.
Golan R, Kloog I, Almog R, Gesser-Edelsburg A, Negev M, Jolles M, Shalev V, Eisenberg VA, Koren G, Abu Ahmad W, & Levine, H. (2018). Environmental exposures and fetal growth: the Haifa pregnancy cohort study. BMC public health18(1):132.
Schmidt N, Teschner N, Negev M. (2018). Scientific Advice and Administrative Traditions: The Role of Chief Scientists in Climate Change Adaptation Review of Policy Research. https://doi.org/10.1111/ropr.12295
Berman T, Barnett-Itzhaki Z, Reicher S, Ardi R, Shammai Y, Aruas L, Negev M. (2018). Lead in Spray Paint and Painted Surfaces in Playgrounds and Public Areas in Israel:  Results of a Pilot Study. Science of the Total Environment. 637-638:455-459.
Segal E, Negev M, Feitelson E, Zaychik D. (2017). Devising 'Policy Packages' for Seismic Retrofitting of Residences. Natural Hazards. 89(1), 497-519.
Zarhin D, Negev M, Vulfson S, Sznitman S. (2017). Medicalization of cannabis: What does it mean?. International Journal of Drug Policy49, 54-57.​
Negev M, Kovats S. (2016). Climate change adaptation in the reorganized UK public health system: a view from local government. Public Health. 134, 102-104 http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2015.12.001.
Paz S, Negev M, Clermont A, Green MS. (2016). Health Aspects of Climate Change in Cities with Mediterranean Climate, and Local Adaptation Plans. International journal of environmental research and public health13(4), 438.
Negev M. (2016). Improving cleanliness in the public space in Israel. Ecology and Environment (In Hebrew).
Negev M. (2015). Interagency Aspects of Environmental Policy: The Case of Environmental Health. Environmental Policy and Governance. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eet.1700/full.
Negev M, Paz S, Clermont A, Groag Pri-Or N, Shalom U, Yeger T, Green MS. (2015) Impacts of Climate Change on Vector Borne Diseases in the Mediterranean Basin — Implications for Preparedness and Adaptation Policy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12:6745-6770.
Negev M. (2015) Environmental Health Policy: interagency government challenges. Ecology and Environment (In Hebrew).
Negev M, Garb Y. (2014) Toward Multicultural Environmental Education: The Case of the Arab and Ultraorthodox Sectors in Israel. Journal of Environmental Education. 45:143–162.
Negev M, Davidovitch N, Garb Y, Tal A. (2013) Stakeholder Participation in Health Impact Assessment: A Multicultural Approach. Environmental Impact Assessment Review. 43:112-120.
Negev M, Teschner N. (2013) Rethinking the Relationship between Technical and Local Knowledge: Towards a Multi-Type Approach. Environmental Science and Policy. 30:50-59.
Negev M, Levine H, Davidovitch N, Bhatia R, Mindell J. (2012) Integration of health and environment through health impact assessment: Cases from three continents. Environmental Research. 114 : 60-67.
Negev M. (2012) Knowledge, data and interests: Challenges in participation of diverse stakeholders in HIA, Environmental Impact Assessment Review, 33:48-54.
Negev M, Garb Y, Biller R, Sagy G, Tal A. (2010) Environmental problems, causes and solutions: an open question, Journal of Environmental Education, 41:101-115.
Negev M, Sagy G, Garb Y, Salzberg A, Tal A. (2008) Evaluating the Environmental Literacy of Israeli Elementary & High School students. Journal of Environmental Education. 39:3-20
Sagy G, Negev M, Garb Y, Salzberg A, Tal A. (2008), Trends in Environmental Education in Israel, Studies in Natural Resources and Environment, Vol. 6. [In Hebrew.]
Sagy G, Negev M, Garb Y, Salzberg A, Tal A. (2008) Environmental Literacy: Results of a Representative Sample in the Israeli Educational System, Studies in Natural Resources and Environment, Vol. 6. [In Hebrew.]

 
Refereed book chapters
Negev M. (2016), multicultural policy in education for sustainability. In: Multiculturalism and public policy. Eds.: Ben-Porat G, Yona Y, Bashir B. Van Leer Institute: Jerusalem.
Teschner N, Negev M. (2013). The development of water infrastructures in Israel: past, present and future. In: Shared Borders, Shared Waters:  Israeli-Palestinian and Colorado River Basin Water Challenges. Eds.:  Megdal SB, Varady RG, Eden S. UNESCO-IHE. 
Marcinkowski T, Shin D, Negev M, Sagy, G, Garb, Y, McBeth, BM, Hungerford H, Volk T, Meyers R & Erdogan M. (2012). National Assessments of Environmental Literacy. In: International Handbook of Research on Environmental Education. Eds.:  Stevenson RB, Brody M, Dillon J, Wals AEJ. Routledge: New York.
Policy papers
Negev M. (2014) Environmental health policy: Inter-ministerial aspects. The Hartog School of Government and Policy, Tel Aviv University. Available at: http://socsci.tau.ac.il/government/. In Hebrew.
Negev M, Garb Y, Benstein J. (2009), Promoting education for sustainability in the Arab sector in Israel. Scientific report submitted to the Ministry of Environment, Israel. Available at www.sviva.gov.il. In Hebrew.
 
Negev M, Garb Y, Benstein J. (2009), Promoting education for sustainability in the Ultraorthodox sector in Israel. Scientific report submitted to the Ministry of Environment, Israel. Available at www.sviva.gov.il. In Hebrew.
 
Seto E, Chao C, Dill L, Gilhuly K, Kontgis C, Breslar J, Negev M. (2009) HOPE VI to HOPE SF San Francisco Public Housing Redevelopment: A Health Impact Assessment. Scientific report submitted to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) By the Health Impact Group, University of California, Berkeley.
 
Tal A, Al Hmaidi MS, Gleason J, Mitchell L, Chernaik M, Negev M, Bitterman M. (2007) Draft Agreement on Environmental Cooperation between the Governments of the State of Israel & the Palestinian National Authority. Friends of the Earth Middle East, Amman, Bethlehem, Tel Aviv.