דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
 

 

 

תחומי מחקר והוראה:

 • אתיקה ומשפט של בריאות, 
 • אתיקה ומשפט של בריאות הציבור, 
 • אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם, 
 • זכויות קטינים והוריהם במסגרות טיפול.

מ​שרות ומינויים:
 • 2017 ואילך - יו"ר ועדת בקרת האתיקה במחקרים בבני אדם של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה.​
 • 2016 ואילך – מ.מ. יו"ר ועדת האתיקה של חיל הרפואה
 • 2013 - 2017 – סגנית-יו"ר וועדת בקרת האתיקה במחקרים בבני אדם של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה.
 • 2011 ואילך – יועצת אתית (cinical ethicist) במרכז הרפואי בני ציון. במסגרת זו נותנת מענה לשאלות אתיות בתחום מערכת יחסי מטפל-מטופל, מלווה מקרים מורכבים אתית ויוזמת ומלווה תהליכי חשיבה מסודרים וכתיבת נהלים בסוגיות אתיות עקרוניות הנוגעות הן להתנהלות הקלינית והן להתנהלות המחקרית במרכז הרפואי.
 • 2010 ואילך – יו"ר ועדת האתיקה של המרכז הרפואי לגליל מאז שנת 2010.
 • 2008 ואילך – חברה בוועדת ההלסינקי (בקרת מחקר בבני אדם) של המרכז הרפואי בני ציון.
 • 2007 ואילך – יו"ר ועדת האתיקה של המרכז הרפאי בני ציון.
​בנוסף:
 • חברה בקבוצת העבודה הממונה לכתיבת חוזר מנהל רפואה בנושא ועדות אתיקה במערכת הבריאות.
 • יוזמת ושותפה לכתיבת נוהל מנהל רפואה במשרד הבריאות - טיפול באינטרסקס,2017;
 • חברה בוועדה הממונה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות לשיתוף הציבור בהחלטות חיסון וחברה בקבוצת עבודה לכתיבת קוד אתי לבקרת אתיקה במחקר המונים.
 • חברה בהנהלת היחידה לייעוץ אתי וועדות אתיקה במרכז הבינ"ל לבריאות משפט ואתיקה, ופועלת במסגרתה, בשיתוף הממונה על יישום הליכים במשרד הבריאות, להכשרתם והדרכתם של חברי ועדות אתיקה מוסדיות בכלל בתי החולים בישראל.
 • חברה בהנהלת המרכז הבינ"ל לבריאות משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה (מאז שנת 2005), וראש היחידה לקידום זכויות אינטרסקס.
 • מידע אישי


 • הוראה
  286.4266 חקיקת בריאות הציבור
  286.4438 אתיקה ומשפט בבריאות
  Ethical Dilemmas and Human Rights in Public Health 286.4738 

 • פרסומים
  II Publications
   
  Doctorate Thesis
  Maya Peled-Raz, The Regulation of Medical Research on Children: In Place of Informed Consent.  
  Supervised By: Prof. Ariel Bendor, Prof. Amos Shapira
   
  Published   
  G. Siegal, M. Peled, Hospital Ethics Committees, Medicine and Law (Heb.) 17: 6-12 (1997). (Heb.)
  M. Peled-Raz, M. Forschner, A Solution Right Under Our Noses?: Article 15(2) of the Patients' Rights Bill as a Proper Legal Tool in Cases of Adults Inflicted with Anorexia Nervosa, Medicine and Law  32: 155-164 (2005). (Heb.)   
  M. Peled-Raz, M. Hakim, Human Papilloma-virus Vaccine: The Appropriate Policy for Israel, Medicine and Law 37: 55-65 (2007). (Heb.)  
  M. Peled-Raz, No more all or nothing: Abandoning the Israeli "Balance or Probability" rule in cases of vague and subjective medical causation, Medicine and Law 27(4): 743-754 (2008)  
  M. Peled-Raz, Medical Screening tools and the Applicability of the Informed Consent Doctrine,  Medicine and Law 41: 11-25 (2009)  (heb.)  
  M. Peled-Raz, “You’ll thank us later”: compulsory treatment notwithstanding the patient’s informed refusal, Hapraklit 53(1), 61-105 (2014) (heb.)
  L. J. Rosen, M. Peled-Raz, Tobacco Policy in Israel: 1948-2014 and Beyond, 4(12) Israel Journal of Health Policy Research (2015) (15 pages)
  N. Willner, M. Peled-Raz, D. Shteinberg, M. Shteinberg, D. Keren and T. Rainis, Digital recording and documentation of endoscopic procedures: Do patients and doctors think alike?, Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology vol. 2016, Article ID 2493470, 7 pages (2016).
   
  M. Peled-Raz, Legitimate Governmental Intervention in Decisions Relating to the Health of the Individual, in HEALTH PROMOTION IN ISRAEL 213-231 (Baron-Epel, Daoud, Levin-Zamir eds. 2016)
   
  Accepted for Publication
   N. Karako-Eyal, R. Gilbar, M. Peled-Raz, Y. Green, S. Perry, N. Flibtzki, E. Gil, The Dying Patient Act: Preliminary Findings pilot study examining the attitudes of physicians and practices, in ETHICAL DILEMMAS AT THE END OF LIFE (Minerva Center 2017) (~15)

  M. Peled-Raz, Human Rights in Patient Care and Public Health - a Common Ground, Public Health Reviews (2018) *​

  N. Karako-Eyal, R. Gilbar, M. Peled-Raz, The Dying Patient Act 2005 Ten Years On: Law, Ethics And Medical Practice, Tel Aviv Law Review (2018) *

 • השתתפות בכנסים
 • מידע נוסף
 • קישורים אישים