דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
 

 

 
מטרת המחקר שלי היא להבין את המנגנונים הקוגניטיביים והלשוניים של רב-לשוניות ולאפיין את תהליכי עיבוד ולמידת השפה בקרב אוכלוסייה רב-לשונית מגוונת, ובכלל זה ילדים ומבוגרים, בעלי התפתחות שפה תקינה ולקויה. לצד ההבנה התיאורטית מחקר כזה מהווה את הבסיס לפיתוח אבחון וטיפול הולמים לילדים ומבוגרים רב-לשוניים בעלי קושי שפתי או שמיעתי, וכן לפיתוח אסטרטגיות לימוד יעילות ללמידת שפה זרה. ​